فایل های دسته بندی سایر رشته ها - صفحه 6

پاورپوینت درباره وب تون

پاورپوینت درباره وب تون | تعداد اسلاید: 21 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نکات کاربردی نماز در زندگی

پاورپوینت نکات کاربردی نماز در زندگی | تعداد اسلاید: 18 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل 12 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت فرهنگ و تمدن ایران باستان (فصل 12 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 33 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان (فصل 11 مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت اوضاع اجتماعی - اقتصادی ایران باستان (فصل 11 مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 34 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شکل گیری امپراتوری های بزرگ در ایران باستان (فصل 10 - مطالعات پایه هفتم)

پاورپوینت شکل گیری امپراتوری های بزرگ در ایران باستان (فصل 10 - مطالعات پایه هفتم) | تعداد اسلاید: 37 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آسیا، پهناورترین قاره (فصل نهم - مطالعات پایه هشتم)

پاورپوینت آسیا، پهناورترین قاره (فصل نهم - مطالعات پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 48 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ویژگی های طبیعی آسیا (درس 17 - مطالعات پایه هشتم)

پاورپوینت ویژگی های طبیعی آسیا (درس 17 - مطالعات پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 22 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس 18 - مطالعات پایه هشتم)

پاورپوینت ویژگی های انسانی و اقتصادی آسیا (درس 18 - مطالعات پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 26 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه (فصل 12 - مطالعات پایه هشتم)

پاورپوینت قاره آمریکا و قاره اقیانوسیه (فصل 12 - مطالعات پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 52 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل 11 - مطالعات پایه هشتم)

پاورپوینت اروپا و آفریقا (فصل 11 - مطالعات پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 47 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل 10 - مطالعات پایه هشتم)

پاورپوینت منطقه جنوب غربی آسیا و جایگاه ایران در آن (فصل 10 - مطالعات پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 38 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس 19 - مطالعات پایه هشتم)

پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا (درس 19 - مطالعات پایه هشتم) | تعداد اسلاید: 17 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی
سفارش تبلیغات در شاپرفا