فایل های دسته بندی روانشناسی و تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت مهار افسردگی

پاورپوینت مهار افسردگی | تعداد اسلاید: 31 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مجموع مهارت های زندگی

پاورپوینت مجموع مهارت های زندگی | تعداد اسلاید: 81 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره سالم زیستی

تحقیق درباره سالم زیستی | تعداد صفحات: 11 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص | محتوای فایل: DOC

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست

پروپوزال درباره مشارکت زنان در حفظ محیط زیست | تعداد صفحات: 11 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ناباروری

تحقیق در مورد ناباروری | تعداد صفحات: 14 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد استرس

تحقیق در مورد استرس | تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد شبکه های اجتماعی مجازی

تحقیق در مورد شبکه های اجتماعی مجازی | تعداد صفحات: 42 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره سلامت اجتماعی

تحقیق درباره سلامت اجتماعی | تعداد صفحات: 25 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره راهبردهای مقابله ای

تحقیق درباره راهبردهای مقابله ای | تعداد صفحات: 9 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کنترل خود

تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کنترل خود | تعداد صفحات: 331 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه تجزیه و تحلیل با spss

پروژه تجزیه و تحلیل با spss | تعداد صفحات: 26 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تحقیق درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد | تعداد صفحات: 16 | زبان: فارسی | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد | محتوای فایل: DOC

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی